Senaste uppdatering

- Uppdaterat!!!

 

Wow! Anki har uppdaterat!

Ett stort "ajabaja" är det att vända ryggen åt sin hemsida och låta det växa digital mossa på den.
Det är skittrist, rent uttalat, att klicka sig in på en hemsida som det aldrig händer någonting på.

Fy på mig!

Sådär. Nu är det nog med självförebråelser. Jag har skrapat bort lite av mossan som omgärdar denna Internetplats och hoppas att du gillar mina nyinlagda dikter och upptäcker att det kommer fler förändringar framöver.

Hopp och hej!

//Anki

   
Historik och bakgrund:

- Om Anki Skrutts Värld
- Bakgrundstanken
- Hellre skrutt än perfekt
   


   
 
 
 
       
   

Om Anki Skrutts Formidabla Värld

Sedan hösten 2004 har den funnits på plats. Min hemsida med dikter, skrivtips, kritikertips och gästbok. Nu även med en utställningsdel innehållande mycket annorlunda blommor.

Allt i denna värld har jag tillverkat själv, bilder, sidor och texter.

Du är varmt välkommen. Jag hoppas att du trivs och finner inspiration och idéer till egna formidabla projekt.   
     
   
   

Bakgrundstanken

Att skapa en inspirerande och lekfull hemsida är en tanke som jag burit på länge. Jag vill inte bara ge uttryck för min egna kreativitet, utan hoppas även kunna locka andra till samma lekfullhet. Det är alldeles ok att leka.

Maila mig, eller skriv i gästboken om dina upplevelser av Anki Skrutts Formidabla Värld.

 

Hellre skrutt än perfekt

Varför kallar jag mig för Skrutt? Var smeknamnet egentligen kommer ifrån minns jag inte längre. Men jag har behållt det som en påminnelse om att det är helt ok att vara skruttig. Det är till och med någonting att föredra.

Hellre våga vara lite mänskligt lekfullt skruttig än att sträva efter det omänskligt robotperfekta. Ett bra motto tycker jag.   
     
     
     
   
     


PSST!

Synpunkter tas emot i gästboken.

Anki Skrutts Formidabla Värld
© Anki Carlsson 2004-2007