Att ge kritik:


- Kritik
- Kritisera konstruktivt

- Ta tid på dig
- Arbeta metodiskt
- Anpassa kritiken

Att ta kritik:

- Texten är inte du
- Du bestämmer
- Välj dina kritiker

   

Kritik

Att få kritik är inte alltid så roligt. Att ge kritik är inte heller det lättaste. Men om du som kritiker gör ditt jobb på ett bra sätt, om din kritik är konstruktiv, kan kritiken faktiskt vara nyttig. Skribenten får svar på många frågor och hjälp på vägen i sitt skrivande.

Här har jag samlat lite tankar om detta att ge och få kritik på sina texter.

     
   
   Kritisera konstruktivt

Med konstruktiv kritik menas kritik där inte bara problemen påvisas, utan också förslag på förbättringar.

Försök att alltid ge förslag på förbättringar när du kritiserar. Detta är lärorikt både för dig och för personen som skrivit texten.

Tyvärr kan det vara lätt som kritiker att säga: ”det här känns inte helt bra, men jag vet inte varför”. Men detta är inte särskilt konstruktivt. Det hjälper inte skribenten.

Ger du positiv kritik, säg inte bara att det är "bra" eller att texten är "fin". Försök att peka på en specifik formulering du gillar och berätta varför. Det är både klurigt och svårt, men otroligt värdefullt!

   
     
   
   
Ge texten tid att mogna!

Ta tid på dig

Det tar tid att göra bra textkritik.Tyvärr är det inte alltid man har så mycket tid på sig dock. Gör det bästa av situationen. Läs igenom texten så många gånger som möjligt.

Kan du, så lägg också ifrån dig texten någon dag innan du tar upp den igen. På så sätt kommer du automatiskt att hitta nya infallsvinklar.

   
     
   
   
Ta kritikerrollen på allvar

Arbeta metodiskt

Jobba proffsigt. Ta rollen som kritiker på allvar. Ett tips är att arbeta fram en metod för hur du ska angripa texten. Själv gör jag såhär:

Efter första genomläsningen av texten brukar jag snabbt anteckna mina första intryck. Det kan vara vaga känslor, textpartier som fångar mitt intresse lite extra, eller någonting som jag inte förstår eller tycker stämmer.

Efter andra och tredje genomläsningen börjar jag kunna se helheten bättre. Jag får en bättre känsla av både vad berättelsen vill säga mig och på vilket sätt detta budskap kommer fram.

Till slut sammanställer jag alltsammans och försöker också att samtidigt ge på förslag på förändringar och förbättringar.

   
     
   
   
Anpassa kritiken. Visa hänsyn.

Anpassa kritiken efter situationen

Visst kan jag vara lite extra burdus i min kritik när texten är skriven av mina skrivarvänner. De känner mig och jag dem.

Men jag tycker ändå det är viktigt att inte ta i för mycket. Speciellt om texten tillhör en författare som inte är speciellt van vid att få sina alster kritiserade.

Anpassa din kritik. Visa hänsyn. Det är inte meningen att skrämma människor och ta skrivarlusten ifrån dem.

   
     
   
   

Ta det inte personligt

Att ta kritik:
Texten är inte du

Visst är det oerhört svårt att ta emot kritik. Det kan göra riktigt ont när någon helt verkar missförstå dig och din text.

Texten kan nästan kännas som ett barn, men den är inte DU. Den har sitt eget liv. Det du skrev har någon annan människa nu läst och tolkat på sitt eget vis. Det kan kännas sorgligt att släppa sin text, men samtidigt lite spännande att se hur väl den klarar sig på egen hand.

Se kritiktillfället som ett hjälpmedel för att utröna om texten funkar eller inte.

 

   
     
   
   

Du bestämmer

Kritiken är ingen lag. När din text blir kritiserad, ta till dig det som kan hjälpa dig att göra texten bättre. Strunta i resten.

Kanske tycker du att kritikern bara kommer med nonsens. I så fall, notera vad som sägs, men välj själv hur mycket du vill följa kritikerns råd. Du har makten. Det är helt och hållet upp till dig hur mycket du vill ändra.

   
     
   
   

 

 


Välj dina kritiker

Välj dina kritiker

Vill du bara få lite beröm, vänd dig till mamma, mormor, bästisen eller någon annan som du vet alltid säger "bra" om dina texter.

Vill du få hjälp med din text och ditt skrivande, vänd dig till en god läsare.

En god läsare är ofta någon som själv skriver. Människor som förstår våndan och glädjen att skriva. De har själva tampats med likande problem och förstår hantverket.

Ett bra tips är skrivarkurser på eller utanför Internet. Kolla också länkarna till de skrivarsidor jag själv besöker flitigast, under rubriken: "skriv på nätet" på min formidabla skrivtipssida!

   
     
   
     


PSST!

Tipsen på denna sida har jag plockat ihop utifrån mina egna erfarenheter. Synpunkter tas emot i gästboken.

Anki Skrutts Formidabla Värld
© Anki Carlsson 2004-2005